FUSTES PER A LA CONSTRUCCIÓ

Tenim tota mena de fustes per a la construcció. Taulons de diferents llargades i perfils de 15x5cms. per a encofrats o per estructures concretes. Fem fustes a mida en general; taules, taulonets, llates, llistons... per a usos específics tant per a la construcció com per a la indústria.